Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
turkiye bitcoin blockchain kripto

KuCoin, CoinMarketCap’e göre dünyanın en iyi 5 kripto borsasından biri olarak kabul edilen, “Kripto Kullanıcılarını Anlama” serisinin 15. raporunu Türkiye üzerine yayımladı. Bu rapor, Türkiye’deki kripto ekosistemine ışık tutuyor ve Türkiye’deki yetişkin kripto yatırımcılarının eğilimleri, tercihleri ve davranışları konusunda veriler sunuyor.

Araştırma, Türk yetişkinler arasında kripto yatırımcılarında önemli bir artış olduğunu gösteriyor ve nüfusun yarısından fazlasının kripto yatırımlarına katıldığını ortaya koyuyor. 18 ila 60 yaş arasındaki Türk nüfusu içindeki kripto yatırımcılarının oranı son 18 ayda %12 artarak, Kasım 2021’de %40’tan Mayıs 2023’te %52’ye yükseldi, piyasa koşullarına rağmen. Bu durum, özellikle Türk lirasının Amerikan dolarına karşı değerinin %50’den fazla düşmesiyle, kriptoya enflasyona karşı bir koruma olarak artan bir ilgi ve kabulü işaret ediyor. Raporda, Türkiye pazarına genişlemeyi düşünen kripto meraklıları, yatırımcılar ve işletmeler için değerli veriler sunulmaktadır.

Raporun dikkate değer verileri aşağıda özetlenmiştir:

  • Türk Yetişkinler Arasında Kripto Yatırımcılarında Önemli Artış: Kripto yatırımcılarının %52’si, Genç Kadınların Katılımı Artıyor

Araştırmaya göre, Türk yetişkinler arasında kripto yatırımcıları son 18 ayda önemli ölçüde artarak %40’tan %52’ye yükseldi. Erkek yatırımcılar hala %57 oranında baskın olsa da, özellikle genç nesil arasında kadınların katılımında yükselen bir eğilim bulunmaktadır. Kripto yatırımcılarının neredeyse yarısı (%47) 18 ila 30 yaş arasında kadındır. Bu, kripto benimsenmesinin daha yaygın hale geldikçe cinsiyet farkının azaldığını göstermektedir. 45 yaşın üstündeki kadın kripto yatırımcıları toplamın sadece %37’sini oluşturuyor.

  • Genç Nesil Kripto Büyümesini Tetikliyor: Yatırımcıların %31’i Son Çeyrekte Katıldı ve %36’sı 100.000 TL’nin Üzerinde Yatırım Yapıyor

Genç nesil kripto yatırımcıları arasında özellikle 31 ila 44 yaş arasındaki yatırımcılar %48 ile öne çıkıyor, onları 18 ila 30 yaş arasındaki yatırımcılar %37 ile takip ediyor.

Araştırmaya göre, toplam kripto yatırımcılarının %31’i son üç ayda ilk kripto yatırımlarını yaptı. 30 yaşın altındaki yatırımcıların %54’ü geçen yıl piyasaya katıldı, bu da gençlerin etkisini gösteriyor. Ayrıca, 45 yaşın üstündeki yatırımcıların %37’si kriptoya iki yıldan fazla süredir yatırım yapıyor, bu da kriptonun istikrarlı bir benimseme sürecinden geçtiğini gösteriyor.

Sonuçlar, 30 yaşın altındaki yatırımcıların %33’ünün 100.000 TL’nin üzerinde yatırım yaptığını gösteriyor. Genç neslin yüksek ilgisi ve diğer yaş gruplarının katılımı, kriptonun ülkede giderek daha fazla kabul edildiğini göstermektedir.

  • Kripto Yatırım Motivasyonları: Gelecekteki Zenginlik İçin %58, Değer Saklama İçin %37, Portföy Çeşitlendirmesi İçin %25, Transfer Kolaylığı İçin %34 ve Hızlı Kar ve Heyecan İçin %17
  • İlgili Kripto Yatırım Hedefleri: Bitcoin %71 ile Üstünlük Kuruyor, Ethereum ve Stabilcoinler ise toplam ilginin %45’ini ve genç yatırımcılar arasında %52’sini kazanıyor. Stabilcoinler, güvenilir dijital varlıklara olan talebi yansıtarak ticaret, transfer ve değer saklama için ilgi çekiyor ve yatırımcıların %33’ünün ilgisini çekiyor.
  • Kripto Ticareti Türkiye’de Hükmediyor: Türklerin %70’i Kripto ile Ticaret Yapıyor ve %22’si NFT Satın Almak İçin Kullanıyor
  • Kişisel Bağlantıların Gücü: Arkadaşlar ve Topluluklar Kripto Benimsemesini Destekliyor, katılımcıların %57’si aileleri veya arkadaşları aracılığıyla kripto ile tanıştı, bu tür ilişkilerin önemini vurguluyor.

KuCoin’in CEO’su Johnny Lyu, rapor hakkında şunları söyledi: “Türkiye’deki dinamik kripto topluluğuna ışık tutan bu kapsamlı raporu sunmaktan heyecan duyuyoruz. ‘Kripto Evrenine Doğru: Türkiye’de Kripto Kullanıcılarını Anlamak’ aracılığıyla daha bilinçli bir kripto manzarasına katkıda bulunmayı ve kripto paraların sorumlu benimsenmesini ve kullanımını teşvik etmeyi amaçlıyoruz. Bu raporun anlamlı tartışmaları tetiklemesini ve küresel kripto topluluğunun ortak bilgisine katkıda bulunmasını umuyoruz.”

Understanding Crypto Users in Turkey” başlıklı tam rapora KuCoin Blog’dan erişilebilir. Araştırma katılımcıları, 5 Mayıs – 12 Mayıs 2023 tarihleri arasında çevrimiçi bir anketi tamamlayan bireylerdi. Bu raporda sunulan veriler, KuCoin tarafından SurveyMonkey Audience aracılığıyla yapılan anketlere dayanmaktadır.

Leave a comment